> Capacidade

Probeta
Medidas de Capacidade
Vasos para a medida da conductibilidade dos líquidos

Nitrómetro de Lunge
Vasos Medidores
Canada de Leite

Ferrado
Maquia Pequena
Ferrado

Maquia
Caceroliñas para especias
Sella

Barril